Bowlingbaner ] Bibliotek ] Trænersalon ] Computerrum ]
[ Ordbog ] Spareopstillinger ]

Ordbog

 

I denne ordbog kan du slå ordene op, få en forklaring, og evt. følge et link til en uddybende forklaring.

Specielle spareopstillinger er forklaret på siden om spareopstillinger.

Der er mange specielle udtryk i bowling, og det kan være svært at huske dem alle. Her er en ordbog som kan hjælpe i forvirringen af alle de udtryk, der bruges i en god blanding af dansk og engelsk.

 


  • Hvis du hurtigt skal finde et bestemt udtryk, kan du bruge browserens søgefunktion.
  • Ordbogen er ikke 100% komplet. Hvis du savner forklaring på nogle udtryk, eller du kender nogle der ikke er med i ordbogen, så send gerne en mail.

Dansk
betegnelse

Forklaring

Engelsk
betegnelse

Aflevering Det at slippe kuglen ved overtrædelseslinien. Delivery
Akse Kuglens omdrejningsakse når den bevæger sig ned ad benen. Axis
Bagsving Den del af svinget hvor kuglen er bagved kroppen. Backswing
Bakskru Et slag hvor kuglen bevæger sig i en kurve mod højre. (eller for venstrehåndsspillere mod venstre) Backup
Bane Spilleområdet fra overtrædelseslinien til keglerne. Lane
Bonus De point man yderligere får ved strike og spare, udover de faldne kegler  
Bowling Spillet vi alle kan lide, som går ud på at rulle kuglen ned ad banen for at vælte keglerne. Bowling
Bumpkugle En kugle der slippes sent, og derfor falder ned på banen med et bump.  
Død kugle En kugle kan erklæres "død" umiddelbart efter afleveringen, hvis for eksempel der mangler en kegle. Slaget annulleres, og skal spilles om.   
Etikette Som i andre gentleman sportsgrene har bowling også specielle etiketteregler.  
Effekt i keglerne Når keglerne bevæger sig meget livligt på keglebordet. Pin action
Fejl Hvis overtrædelseslinien eller banen berøres ved et slag, gives der ingen point for dette slag. Foul
Forkegle Den forreste kegle, kegle 1. Headpin
Forsving Den del af svinget hvor kuglen bevæger sig fremad fra udgangsstillingen, og nedad til den er ud for benet. Foreswing
Hook Et slag hvor kuglen først bevæger sig ned ad banen i en ret linie i siden af banen, og derefter skarpt drejer ind i lommen i keglerne. Hook
Kegle Der er 10 kegler for enden af banen, som det gælder om at vælte med kuglen. Pin
Keglebowler En spiller der bruger keglerne til at sigte efter.  
Keglebord eller kegledæk Den del af banen hvor keglerne står. Pin deck
Keglegrav Graven for enden af banen, hvor keglerne og kuglen automatisk bliver samlet op.  Pin pit
Kugle Den bowlingkugle som sendes ned ad banen for at vælte keglerne  Ball
Kugleretur Den rende kuglen ender i når den automatisk er blevet samlet op af keglegraven og sendt tilbage til spilleren  
Kurveslag Et slag hvor kuglen udad mod siden af banen og tilbage mod midten i en jævn kurve. Curve ball
Lomme Dette er betegnelsen for hvor kuglen skal ramme for at lave en perfekt strike. Lommen er midt mellem kegle 1 og kegle 3. (eller for venstrehåndsspillere 1 og 2)  Pocket
Løft Det kraft som lang- og ringfinger overfører til kuglen, og som giver kuglen sin rotation. Lift
Miss En miss er når der stadig står en eller flere kegler tilbage efter 2. slag. Miss
Mærke De pilformede sigtemærker på banen. Arrow
Mærkebowler En spiller, der bruger mærkerne til at sigte efter.  
Næseskud Et slag hvor kuglen rammer midt på forkeglen.  
Oliering Betegnelsen bruges om mængden,  beskaffenheden og fordelingen af den olie banen er præpareret med. Oil
Opfølgning Dette er armens opadgående bevægelse efter kuglen er sluppet. Follow through
Overtrædelseslinie Den fuldt optrukne linie mellem banen og tilløbsbanen Foulline
Pil Det samme som mærke.  
Point I bowling bruges et specielt pointsystem, hvor strike og spare giver ekstra points. Points tælles sammen på en slagseddel. Score
Prikker tilløbsbanen er er nogle runde prikker, som bruges til at placere sig efter i startpositionen..  
Prøvesving Et sving der foretages med kuglen før det egentlige tilløb foretages.  
Rende På hver side af banen er der en rende til opsamling af kuglen, hvis den skulle rulle ud over siden af banen. Gutter
Rotation Kuglens omdrejning om en akse på vej ned ad banen. Rotation
Rude En rude der hvor pointene fra en spillers "tur" bliver noteret i løbet af en serie. En rude består af 2 slag, med mindre 1. slag er en strike. Frame
Serie En serie består af 10 ruder, og er den normale længde af et "spil". En turneringskamp eller et stævne spilles normalt over flere serier.  Game
300 serie En serie der består af 12 sammenhængende strikes, og som dermed giver 300 points. Perfect game
Skridt De skridt en spiller tager under tilløbet. Step
Slag Det at sende kuglen ned ad banen Stroke
Slagseddel Et skema til notering af points. En slagseddel har ofte plads til flere serier. Slagsedler er ofte erstattet af automatiske pointsystemer.  
Svigermor Se siden om spareopstillinger Sleeper
Spare Når man vælter de kegler der er tilbage efter 1. slag.
Se også siden om spareopstillinger
Spare
Spillelinie Der hvor kuglen bevæger sig hen over tilløbsbanen og der hvor den løber ned ad banen.  
Spiller En person der spiller bowling. Player
Split Se siden om spareopstillinger Split
Startposition Det sted spilleren står på tilløbsbanen inden tilløbet påbegyndes. Starting Position
Strike Når man vælter alle 10 kegler i 1. slag. Strike
Svensker Dette er når kuglen rammer i lommen på den "forkerte" side af forkeglen, dvs. på venstre side for en højrehåndet spiller og på højre side for en venstrehåndet spiller Brooklyn
Sving Den bevægelse kuglen foretager under tilløbet Swing
Tilløb Den kombination af sving og skridt som spilleren udfører for at aflevere kuglen  Approach
Tilløbsbanen Området foran overtrædelseslinien hvor spilleren udfører tilløbet. Approach area
Tykt Når kuglen rammer tykt på en kegle, rammer den nærmest midt på keglen.
Når kuglen rammer tykt i lommen er det det samme som tykt på forkeglen.
Modsat af tyndt.
Heavy
Tyndt Når kuglen rammer tyndt på en kegle, rammer den keglen yderligt.
Når kuglen rammer tyndt i lommen er det det samme som tyndt på forkeglen.
Modsat af tykt.
Thin
Udgangsstilling Den måde spilleren står på, og holder kuglen på, inden tilløbet påbegyndes. Stance
     

 

 

Copyright © 2003-2012 Erik Madsen
Send e-mail til webmaster@bedrebowling.dk med spørgsmål eller kommentarer om Web-stedet.
Send e-mail til coach@bedrebowling.dk med spørgsmål eller kommentarer om Bowling.
Senest opdateret: 09. januar 2012