Bowlingbaner ] Bibliotek ] Trænersalon ] Computerrum ]
Bane 1 ] Bane 2 ] [ Bane 3 ] Bane 4 ] Bane 5 ] Bane 6 ] Bane 7 ] Bane 8 ] Bane 9 ] Bane 10 ]

Bane 3

 

 
Her arbejder vi med det grundlæggende omkring spillelinien.

Det er for dig der begynder eller let øvet, og som er fortrolig med pensum fra bane 1 og bane 2.

Lær om:

Når du har fundet ud af den grundlæggende teknik, skal du også lære hvor det er godt at spille kuglen på banen.

Banens opbygning

Det er vigtigt at kende banen, for bedre at forstå bowlingspillet og strategien bag det.

For enden af banen er der ti kegler, 
som betegnes ved numrene fra 1 til 10.

Banen er 60 fod = 18,3 meter lang 
fra overtrædelseslinien til den forreste kegle.

Banen består af 39 lister, 
som nummereres fra højre (nr. 1) til venstre (nr. 39). 
Den midterste er nr. 20.

På banen er der sigtemærker (pile). 
Der er 5 lister mellem pilene, 
og de er på listerne 5-10-15-20-25-30-35.

Pilene nummereres fra højre (nr. 1) til venstre (nr. 7).
Den midterste pil er 15 fod = 4,6 meter fra overtrædelseslinien.

På tilløbsbanen er der sigtemærker (prikker). 
Der er 5 lister mellem prikkerne, 
og de er på listerne 5-10-15-20-25-30-35.

Tilløbsbanen er 15 fod = 4,6 meter lang.


Spillelinie og sigtemærker

Spillelinien er betegnelsen for det "spor" hvor kuglen løber ned ad banen, og den tænkte forlængelse, hvor kuglen bevæger sig under tilløbet.

Inden man udfører et slag i bowling er det vigtigt at man har gjort sig klart hvilken spillelinie man vil bruge. Spillelinien kan enten være ret eller foretage et hook, den kan være lige eller skrå i forhold til banens længderetning, og den kan være forskellige steder i forhold til banens bredde.

 

Til at begynde med er det bedst at bruge pil 3 som sigtemærke, så spillelinien går over pil 3, både i strikeslaget og i spareslaget.
Venstrehåndede spillere benytter pil 5, som jo er den tredje fra venstre.

I strikeslaget, første slag, bør du forsøge at spille den blå linie på tegningen, så kuglen rammer i "lommen" mellem kegle 1 og kegle 3.
Venstrehåndede spillere benytter "lommen" mellem kegle 1 og kegle 2.

Hvis du konsekvent rammer for langt til den ene side, f.eks. en af de røde spillelinier, kan du dreje spillelinien ved at flytte dig til siden, og stadig bruge tredje pil som sigtemærke.

Indtil videre kan du som tommelfingerregel flytte 3 lister for hver kegle du rammer for langt til siden, lige som i sparespillet.


Startposition

For at kunne bestemme og flytte spillelinien, der det nødvendigt at du er bevidst om hvor du står på tilløbsbanen. Man siger at du står på den liste, som højre side af din højre fod dækker.
Venstrehåndede spillere benytter venstre side af venstre fod.

Bemærk:
Spillelinien går ikke gennem den liste du står på, og det er ikke vigtigt at vide hvilken liste den går gennem på tilløbsbanen. Den er blot altid et vist antal lister ved siden af den liste du står på.

Til at begynde med kan du som tommelfingerregel stå på liste 20 i strikeslaget. Du kan så selv justere spillelinien hvis det er nødvendigt.

Afstanden fra overtrædelseslinien er også vigtig. Til at begynde med bør du stå ca. 12,5 fødders længde (dine egne) fra overtrædelseslinien hvis du tager 4 skridt, eller ca. 14 fødders længde hvis du tager 5 skridt.

 


Sparespil

I sparespillet skal du altid benytte tredje pil som sigtemærke, men du skal dreje spillelinien så du rammer de kegler der står tilbage, f.eks. en af de blå spillelinier.

Du skal altså typisk stå et andet sted på tilløbsbanen end i strikeslaget, men du skal bruge startpositionen fra strikeslaget som udgangspunkt, altså den røde spillelinie på tegningen.

 

Du bør spille efter den forreste af keglerne der er tilbage, og du skal flytte dig på tilløbsbanen til modsatte side af hvor keglen står:

 • Hvis keglen er 1 kegle fra midten ( dvs. keglerne 2, 3, 8 eller 9):
  flyt 3 lister på tilløbet.

 • Hvis keglen er 2 kegler fra midten (dvs. keglerne 4 eller 6):
  flyt 6 lister på tilløbet.

 • Hvis keglen er 3 kegler fra midten (dvs. keglerne 7 eller 10):
  flyt 9 lister på tilløbet.

 • Hvis keglen står i midten (dvs. keglerne 1 eller 5):
  Brug spareslagets udgangsposition

Bemærk:
Systemet forudsætter at du udfører slaget korrekt og at du rammer pilen.

Dette system kaldes ofte "3-6-9 sparesystem".

 

 

Copyright © 2003-2012 Erik Madsen
Send e-mail til webmaster@bedrebowling.dk med spørgsmål eller kommentarer om Web-stedet.
Send e-mail til coach@bedrebowling.dk med spørgsmål eller kommentarer om Bowling.
Senest opdateret: 13. oktober 2011